پیگیری خرید و دریافت مجدد لینک دانلود

مشتریان گرامی ما که قبلاً نقاشی خریده اند می توانند برای همیشه و بدون هیچگونه محدودیتی از طریق فرم زیر درخواست ارسال مجدد رسید خرید و لینکهای دانلود نقاشی را ثبت کنند. برای این منظور با استفاده از کد پرداخت یا کد خرید که به هنگام خرید آن را دریافت کرده ید، به آسانی می توانید لینکهای دانلود خرید خود را دریافت کنید. توجه داشته باشید که رسید خرید به همان ایمیلی ارسال می شود که با آن خرید را انجام داده اید. بعد از دریافت رسید خرید، تا 3 روز می توانید محصولات خود را دانلود کنید.۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.