پرداخت آنلاین

[pardakht_delkhah]

نکات مهم:
1. مبلغ را به تومان وارد کنید.
2. نام و نام خانوادگی خود را به فارسی بنویسید.
3. در وارد کردن ایمیل و شمارۀ همراه دقت کنید.

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.