مزیت خرید نقاشی دیجیتال: [خواندن]

دختر کور

دختر کور

در این اثر زیبا، دو دختر دوره گرد و فقیر به تصویر درآمده اند که از راه نواختن موسیقی در مناطق مختلف و در کوچه و گذرها، به زندگی ادامه می دهند و از این راه پولی اندک را به دست می آورند. دختر بزرگتر که محوریت نقاشی است و کور بودنش به وضوح مشخص است، نوازنده است و آکوردئون (ارغنون دستی) را در دامان او می توان مشاهده کرد. آنها پس از بارش باران، کنار جاده ای که به سوی وینچلسی (شهری کوچک