نقاشی‌های نترلند

نقاش: گیلیس موسترت نقاشی رنگ روغن روی بوم کشور: هلند، نیمه دوم قرن 16 میلادی شخصیت: عیسی، مریم باکره، سنت جوزف (یوسف) الهام گرفته از: انجیل متی فرار عیسی مسیح از ترس هیرودیس این نقاشی از گفته های متی...

نقاش: هری مِت دِ بلس نقاشی رنگ روغن روی پانل کشور: هلند، نیمه اول قرن 16 میلادی شخصیت: مسیح، مریم، یوسف موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت، گریختن خانواده حضرت عیسی مسیح به مصر.

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.