نقاشی های ایران

سرزمین هنرخیز ایران همیشه از دیرباز منشاء هنرهای گوناگون و متنوع بوده و تقریباً می توان ادعا کرد که ایرانِ کهن در هر هنری سرآمد بوده و همیشه حرفی برای گفتن داشته است. از جملۀ این هنرها می توان به نگارگری اشاره کرد که بیشتر در قالب مینیاتورهای زیبا و دیدنی جلوه گری می کند. آثار مینیاتور ایرانی، به خصوص در دوران مغول و صفوی را نمی توان با سایر آثار بر جای مانده از نقاشان ایرانی مقایسه کرد. نگاره های مینیاتوری متعلق به این دورانها، اغلب به صورت نسخه های خطی مصوّر هستند که با مضامین ادبیات پارسی در هم آمیخته اند. بیشتر این نقاشی ها مرتبط با آثاری مانند شاهنامۀ فردوسی و برخی از آثار نظامی و چند شاعر نامدار دیگر هستند که شاهنامۀ مصوّر دوران صفوی در این میان از شهرت جهانی برخوردار است و مینیاتورهای بازمانده از آن، هم اکنون زینت بخش برترین موزه های جهان هستند. در مجموعۀ هنری ارتنگ نیز تلاش شده است تا بهترینِ این نگاره ها در برابر دیدگان شما قرار گیرد.

جنگ دریایی خشایارشا هخامنشی در سالامیس تا کنون موضوع بسیاری از نقاشی های مشهور شده است. خشایارشا، پادشاه مقتدر هخامنشی بعد از حمله به یونان و تصرف کامل آتن، لشکریان انبوه خود را به سوی خلیج سالامیس...

نقاشی دیو سپید و رستم در هفت خان یکی از بهترین شاخصه های پیوند هنر نقاشی با ادبیات کلاسیک و حماسی ایران در دوران صفویان به شمار می رود. این برگ مینیاتوری مربوط است به داستان هفت خان رستم در شاهنامۀ...

داستان مردن رستم و شغاد نابرادر نه فقط یک داستان پهلوانی و حماسی، بلکه حقیقتی است از مکر و نیرنگ آدمیان و ناپایداری زمانه که بزرگان را به دست فرومایگان به خاک می افکند. این مینیاتور زیبا، متعلق است...

مینیاتور خان سوم شاهنامه کشتن اژدها اشاره دارد به داستان هفت خان رستم که در خان سوم، بین رستم و اژدهایی مهیب، نبردی سخت انجام می گیرد و فرجام این کشاکش به مرگ اژدها و پیروزی رستم و رخش منتهی می شود...

نام آورترین هنرمند نگارگر دوران صفویان که پس از تشکیل این حکومت، در دستگاه آنان دارای مقامی والا گردید، استاد کمال الدین بهزاد است. در منابع و مآخذ بسیاری راجع به این هنرمند نابغه قلم فرسایی شده است...

کهنترین تعریف هنر بر اساس نظریه تقلید (یا نسخه برداری) از طبیعت شکل گرفته است و می گوید هنر عبارت از تقلید از طبیعت است که به دست آدمی انجام می شود. این تعریف مبتنی بر نگرش افلاطون و ارسطو از هنر است...

نیروهای گارد یا سپاه جاویدان اکثراً از فرزندان خانواده های بزرگ ایرانی بودند. آنان مطمئن ترین، وفادارترین و ورزیده ترین نیروهای پادشاهان هخامنشی بودند. در واقع نیروهای اصلی در جنگ ها و خط شکنان...

متاسفانه روی این اثر نامی از پدید آورنده یا پدید آورندگان آن نوشته نشده است. همچنین منابع معتبر و موزه ای که این نگاره در آن قرار دارد نیز اطلاعاتی درباره نام خالق اصلی این اثر تا این زمان ارائه...

نگارگر: ناشناس تاریخ خلق نگاره: سال 1431 میلادی کشور: ایران سلسله: تیموریان رسانه: مینیاتور گواش کتاب: پنج گنج نظامی – لیلی و مجنون موضوع: ادبیات، هنر مینیاتور متن ابیات استفاده شده در این نگاره:...

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1840 میلادی کشور: ایران خلق شده در دوران: سلسله قاجاریه رسانه: رنگ روغن روی بوم شخصیت: خسرو دوم (خسرو پرویز)، بیست و چهارمین پادشاه از دودمان ساسانیان. موضوع: تاریخ و...

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1431 میلادی کشور: ایران سلسله: تیموری رسانه: مینیاتور گواش کتاب: خمسه نظامی (پنج گنج) – خسرو و شیرین شخصیت: خسرو پرویز ساسانی مکتب: هرات موضوع: ادبیات متن چهار بیت به...

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1541 میلادی کشور: ایران رسانه: مینیاتور گواش کتاب: پنج گنج یا خمسه نظامی، خسرو و شیرین شخصیت: خسرو پرویز ساسانی موضوع: ادبیات متن اشعار استفاده شده در این نگاره...

نقاش: رامبراند تاریخ خلق اثر: سال 1660 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم شخصیت: خشایارشای یکم پادشاه هخامنشی، هامان و استر. رامبراند و الهام گرفتن از داستانهای کهن: رامبراند این نقاشی را در...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.