نقاشی های کشور: مکزیک

میوه
فرانسه مکزیک

چاقو و ظرف پر از میوه در کنار پنجره باز شده

نقاش: دیه گو ریورا تاریخ خلق اثر: سال 1917 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه ملیت نقاش: کشور مکزیک رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: کوبیسم موضوع: طبیعت بی جان با چاقو و ظرف پر از میوه، پنجره باز شده رو به...