نقاشی های کشور: لهستان

کلاغ های سیاه
آلمان لهستان

زندگی کلاغ های سیاه در پاییز زیبا

نقاش: کارل فریدریش لسینگ تاریخ خلق اثر: حدود سال 1830 میلادی محل خلق نقاشی: کشور آلمان ملیت نقاش: کشور لهستان موضوع: چشم انداز، کلاغ، پرندگان، درخت، آسمان، پاییز، طبیعت، پرواز. رسانه: رنگ روغن روی...