موزۀ ارتنگ

موزۀ هنر ارتنگ

راهنما:
با توجه به اینکه ما در بانک اطلاعاتی مجموعۀ هنری ارتنگ ARTANG.IR دارای بیش از 200.000 فایل دیجیتال نقاشی هستیم که دارای اندازه‌های بسیار بزرگی می‌باشند و به دلیل اینکه امکان فروش همۀ این آثار در سایت اصلی مهیا نیست (با توجه به حجم بسیار زیاد این نقاشی‌ها)، تصمیم گرفتیم تا موزۀ هنر ارتنگ را ایجاد و بدون در نظر گرفتن تحلیل آثار، تعداد بسیار زیادی از آنها را در اختیار هنردوستان قرار دهیم تا بتوانند از میان آنها، اثر مورد نظر خود را سفارش دهند. برای بازدید از موزه و انتخاب و خرید نقاشی، روی لینک زیر کلیک کنید.

[ برای مشاهدۀ سایت موزه کلیک کنید ]

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.