چاقو و ظرف پر از میوه در کنار پنجره باز شده

میوه

نقاش: دیه گو ریورا
تاریخ خلق اثر: سال 1917 میلادی
محل خلق اثر: کشور فرانسه
ملیت نقاش: کشور مکزیک
رسانه: رنگ روغن روی بوم
سبک: کوبیسم
موضوع: طبیعت بی جان با چاقو و ظرف پر از میوه، پنجره باز شده رو به شهر پاریس، ساختمانها و خانه های شهری، معماری، میز.

نهایت امید به زندگی در اوج غم و اندوه:

دیه گو ریورا این اثر را تنها سه روز پس از مرگ پسرش نقاشی کرده است و همین کار جای شگفتی بسیار دارد زیرا او در حالی که در غم و اندوه مرگ فرزندش قرار داشته است، هنوز هم بر خود مسلط بوده و یک زندگی زیبا و سرشار از طراوت و شادابی را در این نقاشی، خلق کرده است. به طور معمول در چنین شرایط روحی، از این نقاش انتظار می رود که یک اثر با مضمون غم و ناامیدی را به تصویر درآورد اما او با این کار نشان می دهد که زندگی در اوج تاریکی و غم، هنوز هم زیباست و جریان دارد و باید ادامه داد. تمام میوه ها با رنگ روشن و در نهایت تازگی کشیده شده و با نظم درون ظرف قرار داده شده اند. ریورا با پنجره گشوده شده بسوی آینده، در تلاش برای آن است تا اندوه را ترک گوید و راهی تازه و پر از امید بسوی آینده بگشاید.

رنگهای غالب نقاشی:

در این اثر رنگهای خاکستری و قهوه ای، رنگ غالب نقاشی هستند و ریورا با استفاده از همین رنگها سعی کرده نمایی متفاوت از شهر پاریس را به نمایش بگذارد. او همچنین برای رنگ آمیزی سقف خانه ها از رنگ قرمز استفاده کرده تا به این شیوه آنها را از دیگر خانه ها متمایز کند.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.