نی زدن چوپان کنار آسیاب آبی قدیمی

چوپان

نقاش: کلود لورین
تاریخ خلق اثر: سال 1634 میلادی
تاریخ تولد نقاش: لورین بین سالهای 1600 تا 1604 میلادی در فرانسه به دنیا آمد.
تاریخ درگذشت نقاش: کلود لورین در سال 1682 میلادی در شهر رم کشور ایتالیا درگذشت و در همانجا نیز به خاک سپرده شد.
گاه شناسی این تابلو نقاشی: قرن 17 میلادی
محل خلق این اثر: کشور فرانسه
رسانه: رنگ روغن روی بوم که با پارچه کرباس پوشیده شده است.
سبک: روکوکو
ژانر: ادبیات شبانی (پاستورال: Pastoral)
مکان نگهداری این تابلو: موزه هنر شهرستان لس آنجلس (این موزه هنری در کشور آمریکا، ایالت کالیفرنیا، شهر لس آنجلس قرار دارد).
موضوع: منظره طبیعت زیبا

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.