نگاره مینیاتور ایرانی از یک گل سرخ با رنگ گواش

گل سرخ

نقاش: محمد مهدی
تاریخ خلق اثر: اواسط قرن 18 میلادی
کشور: ایران
رسانه: مینیاتور گواش
مکتب: اصفهان

کشیدن نقاشی از گلها و پرندگان در فرهنگ ایرانی:

بیشتر هنرمندان نقاش ایرانی به خصوص در مکتب اصفهان، به کشیدن تصاویر پرندگان و گلها علاقه فراوانی داشته اند. برخی از این هنرمندان مانند محمد مهدی اساس کار خود را بر همین مضامین قرار داده اند و شیوه ترسیم گل و پرنده را در آثار خود به وفور بکار بسته اند.

ریشۀ اینگونه نقاشی ها را می توان در فرهنگ کهن ایران و همچنین فرهنگ نوپای اسلامی مشاهده کرد. ایرانیان باستانی و خردمند، گل را از آفریده های مینوی به شمار می آوردند و در آیین خود برای آن جایگاه والایی را در نظر می گرفتند. در ایران زمین گل همیشه نماد پاکی و شادی بوده است، همچنین در آیین اسلام نیز گل مقدس بوده است و گلی مثل سوسن به دلیل آنکه گلبرگهایش میل به بالا دارند، مقدس بوده زیرا مسلمانان می پنداشتند این گلبرگها به سوی خدا بالا می روند، البته خواستگاه همین اندیشه نیز از باورهای کهن ایرانی برخواسته و سپس به اعراب مسلمانان منتقل شده است.

این مینیاتور زیبا یک گل سوسن باشکوه را با ترکیب رنگی زرد و قرمز نشان می دهد که این ترکیب بی نظیر، یک اثر تحسین برانگیز را خلق کرده است. این اثر زیبا برگی از مرقع گلشن بوده که در حال حاضر از این مجموعه به طور یکپارچه، چیزی باقی نمانده است، البته ورق های پراکنده ای از آن مجموعه، هنوز هم موجود است.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.