نمای داخلی کلیسای جامع در کاخ زمستانی شهر سن پترزبورگ

کلیسای جامع روسیه

نقاش: ادوارد پتروویچ هائو
نقاشی آبرنگ
کشور: روسیه، 1866 میلادی
موضوع: معماری

YOUR RATING

اینستاگرام ارتنگ

دیدگاه خود را دربارۀ این نقاشی بیان کنید: