نقاش در حال کشیدن نقاشی

نقاشی اسب و مرد

نقاش: چارلز تی
تاریخ خلق اثر: این نقاشی هنرمندانه در سال 1855 میلادی به تصویر درآمده است.
محل کشیده شدن اثر: کشور بلژیک
رسانه: رنگ روغن روی پانل

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.