نقاشی شیرهای وحشی در بیابان خشک بی گیاه

شیر وحشی

نقاش: هنری اساوا تنر
تاریخ خلق اثر: این اثر هنرمندانه در سال 1900 میلادی به تصویر درآمده است.
مکان کشیده شدن نقاشی: ایالات متحده آمریکا.
زادگاه نقاش: شهر پیتسبرگ، ایالت پنسیلوانیا، کشور آمریکا.
محل مرگ و خاکسپاری نقاش: شهر پاریس، کشور فرانسه.
موضوع: حیوان، حیوانات وحشی، درندگان، گله شیرها، بیابان، صحرا، جانور.
محل نگهداری: موزه هنر اسمیتسونین (واقع در واشینگتن، دی.سی، ایالات متحده آمریکا).
رسانه: رنگ روغن روی بوم
سبک: رئالیسم (واقع گرایی)

YOUR RATING

اینستاگرام ارتنگ

دیدگاه خود را دربارۀ این نقاشی بیان کنید: