نسخه خطی مثنوی اسکندرنامه از پنج گنج نظامی گنجوی

اسکندرنامه

نقاش: ناشناس
تاریخ خلق اثر: سال 1541 میلادی
کشور: ایران
رسانه: مینیاتور گواش
کتاب: خمسه نظامی، مثنوی اسکندرنامه، بخش شرفنامه
موضوع: ادبیات، نسخه های خطی، آثار ادبی نظامی گنجوی، کتاب اسکندرنامه نظامی.

اسکندرنامه نظامی گنجوی و بدی زدایی از شخصیت اسکندر مقدونی:

نظامی گنجوی در این کتاب به شرح فرمانروایی، کشورگشایی، نبردها و اخلاق و رفتار اسکندر مقدونی سوم پرداخته است. آنچه که نظامی در این کتاب درباره شخصیت اسکندر گفته است با واقعیت و شواهد تاریخی موجود درباره اسکندر، تفاوت چشمگیری دارد. در کتاب نظامی، اسکندر فرمانروایی نیک کردار است و تمام خصلت های خوبی که یک انسان می تواند داشته باشد، در این کتاب به اسکندر نسبت داده شده است. همه ما می دانیم که به گواه تاریخ و شواهد برجای مانده، اسکندر سوم فردی جنگ طلب، بی رحم، خودخواه و خودمحور و بسیار خونریز بوده است. او همیشه میل به قدرت داشت و با جنگ طلبی و کشور گشایی و کشتار بی گناهان، در پی رسیدن به قدرت و تسلط بر تمام انسانها بود. در متون زرتشتی از او با نام: اسکندر گجستک (ملعون) یاد شده است.

هدف تحریف شخصیت خونخوار اسکندر مقدونی در ایران:

حال این سوال پیش می آید که چرا فردی مانند اسکندر که در ستمگری و بدی بی مانند است، در برخی از متون به عنوان فردی نیک رفتار از او یاد شده و به گونه ای از او سخن رانده اند که گویا اسکندر یک قدیس الهی بوده است!؟ دلیل این تحریف تاریخی بسیار روشن است، اگر مردم یک سرزمین، مهاجمان کشور خود را که برای آنها جز ستم و خونریزی چیزی به ارمغان نیاورده اند، به عنوان انسانهای خوب رفتار و خوب کردار بپذیرند و آنها را ناجی خود بدانند، بدون شک اگر مهاجمی دیگر به سرزمینشان یورش آورد، آنها دیگر به پاسداری از میهن خود بر نخواهند خواست و به آسانی و با میل و اشتیاق اجازه تسلط بیگانه را بر خود می دهند زیرا آنها باور دارند که حمله کنندگان به سرزمینشان، برای نجات آنها آمده اند.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.