میوه ها درون کاسه سفالی لعاب کاری شده

کاسه سفال

نقاش: جان ون هایسوم
تاریخ خلق اثر: سال 1730 میلادی
محل خلق اثر: کشور هلند
رسانه: رنگ روغن روی بوم
محل نگهداری تابلو نقاشی: نگارخانه دالیتچ (یک موزه هنری واقع در کشور بریتانیا، شهر لندن، ناحیه دالیتچ).
موضوع نقاشی: کاسه لعاب کاری شده از جنس سفال، ظرف پر از میوه، خوشه های انگور، برگ و شاخه، تمشک، طبیعت بی جان، پروانه، قطره های آب.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.