مینیاتور دوران تیموریان از داستان اسکندر مقدونی و نوشابه

اسکندر و نوشابه

نقاش: ناشناس
تاریخ خلق اثر: سال 1431 میلادی
کشور: ایران
سلسله: تیموری
رسانه: مینیاتور گواش
کتاب: خمسه نظامی (پنج گنج) – اسکندرنامه
بخش: شرفنامه
شخصیت: اسکندر مقدونی سوم
مکتب: هرات
موضوع: ادبیات

کتاب اسکندرنامه و شرح مبارزات و ماجراهای اسکندر مقدونی سوم:

این مینیاتور زیبا و قدیمی از «داستان نوشابه پادشاه بردع» که در کتاب اسکندرنامه نظامی، بخش شرفنامه آمده است، الهام گرفته و نزدیک به ششصد سال قدمت دارد. نظامی گنجوی در کتاب اسکندرنامه به شرح مبارزات و ماجراهای اسکندر مقدونی سوم، می پردازد. این اثر آخرین مجموعه منسجمی است که نظامی آن را در دو بخش: شرفنامه و اقبال نامه سروده و مشتمل بر 10500 بیت می باشد که در بحر: متقارب مثمن مقصور و محذوف، سروده شده است. محتوای این کتاب دارای مفاهیمی باستانی در مورد اسکندر است که به واسطه فیلسوفان و محققان شرقی، در فرهنگ ایرانی نفوذ کرده است.

تحریف شخصیت اسکندر گجستک (ملعون):

واقعیت امر این است که اسکندر یک فرمانروا و رهبر نظامی قدرتمند بوده که در مدت زمان کوتاهی توانست قدرت زیادی را بدست آورده و کشور گشایی های فراوانی را نیز انجام دهد و در این راه از هیچ جنایت و کشتاری نیز دریغ نکرد. او انسانهای بیشماری را به خاک و خون کشانید تا بتواند ریشه های درخت تنومند قدرت خواهی و جاه طلبی را در خود، سیراب کند. اسکندر برای سرزمین ایران به جز مرگ و ویرانی چیزی به همراه نیاورد اما با افسوس فراوان، نظامی در کتاب اسکندرنامه به این فرمانروای ملعون، شخصیتی پیامبر مانند داده و از او یک انسان کامل و عاقل ساخته است.

اشعار موجود در این مینیاتور برگرفته شده اند از: نظامی » خمسه » شرف نامه: داستان نوشابه پادشاه بردع.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.