معجزه غذا دادن حضرت عیسی به پنج هزار نفر

معجزه

نقاش: پدرو اورنت
نقاشی رنگ روغن روی بوم
کشور: اسپانیا، حدود 1613 میلادی
شخصیت: مسیح
موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت، دین و اسطوره شناسی، معجزات پیامبران الهی، معجزه های حضرت عیسی مسیح.

درباره زندگینامه نقاش این اثر، پدرو اورنت، قبلاً مطلبی در سایت منتشر شده است. برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

سیر شدن پنج هزار نفر با پنج نان و دو ماهی توسط عیسی مسیح:

پدرو اورنت در این اثر زیبا، یکی از معجزات حضرت عیسی مسیح را به تصویر کشیده است که در این معجزه، عیسی با طلب برکت از خداوند بزرگ، توانست فقط با پنج قرص نان و دو ماهی به خیل جمعیت پنج هزار نفری، خوراک دهد و آنها را سیر کند آنگونه که وقتی تمام پنج هزار نفر سیر شدند و به سمت دهات و خانه های خود بازگشتند، یاران عیسی، دوازده سبد از خرده نانهای برجای مانده را جمع آوری کردند. مضمون این نقاشی از انجیل متی برگرفته شده است.

انجیل متی: 14: 14 تا 21:

عیسی جماعت گرسنه را سیر می کند:

14- وقتی عیسی از بیابان باز می گشت، با ازدحام جمعیتی روبرو شد که منتظرش بودند، و با دیدن ایشان دلش سوخت و بیمارانی را که در بین جمعیت بودند شفا داد.
15- عصر آن روز، شاگردان نزد او آمده، گفتند: اکنون دیر وقت است و در این بیابان خوراک یافت نمی شود. پس این مردم را مرخص فرما تا به دهات رفته، برای خود نان بخرند.
16- عیسی جواب داد: لازم نیست بروند. شما به ایشان خوراک دهید.
17- با تعجب گفتند: چگونه ممکن است؟ ما بجز پنج نان و دو ماهی، چیز دیگری نداریم!
18- عیسی فرمود: آنها را به من دهید!
19- سپس به مردم گفت که بر روی سبزه بنشینید، و نان و ماهی را برداشت، به آسمان نگاه کرد و از خداوند خواست تا آن را برکت دهد. سپس نانها را تکه تکه کرد و به شاگردانش داد تا به مردم بدهند.
20- همه خوردند و سیر شدند. وقتی خورده نانها را جمع کردند، دوازده سبد پر شد.
21- فقط تعداد مردها در میان آن جماعت، پنج هزار نفر بود.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.