فرار به سرزمین مصر بر اساس انجیل به روایت متی

فرار به مصر

نقاش: گیلیس موسترت
نقاشی رنگ روغن روی بوم
کشور: هلند، نیمه دوم قرن 16 میلادی
شخصیت: عیسی، مریم باکره، سنت جوزف (یوسف)
موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت، حوادث روی داده در مسیر زندگی مسیح بر مبنای انجیل به روایت یکی از شاگردان او به نام متی.
الهام گرفته از: انجیل متی

فرار از ترس هیرودیس:

این نقاشی از گفته های متی درباره فرار کردن خانواده عیسی به سرزمین مصر الهام گرفته است که به خاطر در امان ماندن از هیرودیس، آنها به سرزمین مصر گریختند و بدینگونه حضرت عیسی از کشته شدن بدست هیرودیس نجات یافت زیرا هیرودیس بنا بر پیشگویی ستاره شناسان، دستور به قتل کودکان دوساله داده بود. آنها تا زمانی که هیرودیس زنده بود و فرمانروایی می کرد، در مصر ماندند و بعد از مرگ او بازگشتند.

متی از باجگیری تا شاگردی حضرت مسیح:

متی یکی از سربازان رومی بود که به دستور امپراطور روم، از قوم اسرائیل باج و خراج می گرفتند. در نظر قوم بنی اسرائیل، کثیف ترین شغل را کسانی داشتند که مامور بودند این باج را برای دولت روم وصول کنند. آنها این افراد را «باجگیر» می نامیدند. اما هنگامی که عیسی متی را ملاقات کرد، از او دعوت کرد او را پیروی کند. متی نیز از زندگی کثیف خود دست کشید و یکی از دوازده شاگرد آن حضرت شد و این انجیل را چند سال پس از صعود استاد خود به آسمان، نوشت.

موضوع اصلی انجیل متی:

موضوع اصلی این انجیل، شناساندن معنی واقعی «ملکوت خدا» به مردم است. حضرت مسیح به شیوه های گوناگونی تلاش می کند تا مردم اطراف خود را با حقیقت ملکوتی خداوند بزرگ، آشنا سازد و آنها را از گمراهی و رنج ندانستن، رها سازد. همچنین «موعظه سر کوه» عیسی که از معروف ترین خطابه های تاریخ است، در انجیل متی آمده است.

انجیل متی: 2: 13 تا 18:

فرار به مصر:

13- پس از رفتن ستاره شناسان، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت: برخیز و کودک و مادرش را برداشته، به مصر فرار کن، و همانجا بمان تا تو را خبر دهم؛ زیرا هیرودیس پادشاه می خواهد کودک را به قتل برساند.
14- یوسف همان شب مریم و کودک را برداشت و بسوی مصر رفت.
15- و تا زمان مرگ هیرودیس در آنجا ماند. یکی از انبیاء قرنها پیش درباره این موضوع پیشگویی کرده است و گفته بود: پسر خود را از مصر فرا خواندم.
16- اما وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان از دستور او سرپیچی کرده اند، بسیار خشمگین شد و سربازانی را به بیت لحم فرستاد تا تمام کودکان دوساله و کمتر را که در آن شهر و در تمام حومه آن بودند قتل عام کنند، زیرا طبق گفته ستاره شناسان، ستاره دو سال پیش از آن ظاهر شده بود.
17- این رفتار بی رحمانه هیرودیس را قبلاً ارمیای نبی چنین پیشگویی کرده بود:
18- صدای گریه و ماتم از رامه به گوش می رسد. راحیل برای فرزندانش می گرید و آرام نمی گیرد، چون فرزندانش مرده اند.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.