طرح مینیاتور گل و بوته مربوط به دوران سلسله زندیه در ایران

گل

نقاش: شیخ
تاریخ خلق اثر: سال 1777 میلادی
کشور: ایران
سلسله: زندیه
رسانه: مینیاتور گواش
موضوع: گل و بوته

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.