شادی و رقص زنان با آهنگ فلامنکو اسپانیایی

فلامنکو

نقاش: خولیو رومرو دِ تورس
تاریخ خلق اثر: سال 1917 میلادی
کشور: اسپانیا
رسانه: رنگ روغن روی بوم

زادگاه فلامنکو و چگونگی پدیدار شدن آن:

درباره ریشه و زادگاه فلامنکو در دویست سال گذشته بحث های زیادی شده و افراد زیادی درباره آن به تحقیق و مطالعه پرداخته اند. واژه فلامنکو شامل آهنگ، رقص و گیتار می شود. بررسی منابع نوشتاری مربوط به گذشته نشان می دهد که این واژه به عنوان یک اصطلاح موسیقی و رقص تا اواخر قرن 18 میلادی هیچگونه کاربردی نداشته است و بعد از این تاریخ است که آرام آرام، واژه فلامنکو در معنای رقص و موسیقی، پدیدار شده است. درباره فلامنکو و اینکه چگونه این سبک از موسیقی و رقص، به وجود آمده و چه عواملی باعث پیشرفت و توسعه آن شده است، اطلاعات دقیقی در دست نیست و در تاریخ گذشته نیز به آن اشاره مشخص و مورد وثوقی، نشده است. آنچه قطعیت دارد این است که این رقص و موسیقی از فرهنگ مردم اندلس اسپانیا، در قرن هشتم میلادی سرچشمه گرفته و تا قرن پانزدهم میلادی رواج فراوانی داشته است اما در آن زمان ها این نوع از رقص و موسیقی را با نام فلامنکو نمی شناختند.

تاثیر اعراب بر اندلس:

عده ای بر این باورند که این رقص با رقص اعراب مرتبط است و از آن برگرفته شده است زیرا حرکاتی که در این رقص انجام می شود، شباهت های نزدیکی با رقص عربی دارد. به عقیده این افراد در دورانی که اعراب مسلمان بر اندلس تسلط داشتند، به مرور زمان فرهنگ و آداب اعراب به مردم اندلس نیز رسوخ کرده. این فرهنگ شامل موسیقی، ابزار موسیقی و رقص نیز می شده، که به مردم اندلس منتقل شده و با فرهنگ بومی اسپانیا ترکیب شده است.

گسترش فلامنکو در جامعه اسپانیا:

بین سالهای 1765 تا 1860 میلادی، برای اولین بار مدارس آموزش فلامنکو در شهر کادیس تاسیس شدند و بصورت گسترده به آموزش آن پرداختند. در این دوره رقص فلامنکو از حالت یک رقص سطح پایین به یک رقص سطح بالا که در میان اشراف زادگان نیز محبوب بود، تبدیل شد و در سالن های رقص جایگاه ویژه ای را بدست آورد. به نظر می رسد که فلامنکو در ابتدا بصورت یک آواز ساده بوده که با کف زدن موزون دست ها اجرا می شده و بعدها حرکت پا نیز به آن افزوده شده است.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.