ساختمان قصر باشکوه سنگی و کهن با طاقی ویران شده

قصر

نقاش: شارل لویی
نقاشی گواش و قلم و شستشوی قهوه ای
کشور: فرانسه، 1782 میلادی
موضوع: معماری

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.