دیدن فرشته زن در خواب توسط یوسف نجار

فرشته زن

یوسف نجار یا سنت جوزف (St. Joseph) همسر حضرت مریم می باشد و در کتاب انجیل اینچنین آمده که وقتی یوسف آگاه شد که مریم آبستن است و می دانست که این بارداری به خاطر همبستری او با حضرت مریم نبوده، پس خشمگین گردید و بر آن شد تا همسر خویش را ترک گوید اما وقتی که شب هنگام به خواب رفت، فرشته ای را در رویای خود مشاهده کرد که او را از جدا شدن و ترک کردن مریم باز می داشت و این مژده را به او داد که فرزندی که مریم به آن آبستن است، از جانب خداست و در آینده از پیامبران بزرگ الهی خواهد بود. یوسف نجار هم به واسطه این خواب از تصمیم خود منصرف شد.

نقاش این اثر معنوی: آنتون رافائل منگس
تاریخ خلق نقاشی: آنتون این تابلو را در حدود سالهای 1733 تا 1734 میلادی به تصویر کشیده است.
رسانه: رنگ روغن روی چوب درخت بلوط.
سبک: نوکلاسیسیسم
مکان نگهداری کنونی این نقاشی: موزه تاریخ هنر (Kunsthistorisches Museum) که در شهر وین کشور اتریش قرار دارد.
موضوع: همسر حضرت مریم مقدس، داستان یوسف نجار با حضرت مریم، دیدن خواب و رویا، مشاهده کردن فرشته در خواب، یوسف همسر حضرت مریم پاکدامن در کنار فرشته وحی، تصویر نقاشی فرشته الهی، فرشته زن زیبا، تاثیر باورهای دینی و آیینی در هنر نقاشی، مسیحیت و کتاب مقدس.

زادگاه آنتون رافائل منگس و مکان خلق این نقاشی:

آنتون دارای خانواده ای آلمانی تبار بود و در 22 مارس 1728 میلادی در شهر اوستی ناد لابم (Usti nad Labem) واقع در کشور جمهوری چک به دنیا آمد و بعد از سفر به کشور ایتالیا و سپری کردن دوران شکوهمند هنری خود، سرانجام در 29 ژوئن 1779 میلادی در شهر رم درگذشت و در کلیسای (Santi Michele e Magno) به خاک سپرده شد. او این نقاشی را نیز زمانی که در کشور ایتالیا ساکن بود به تصویر کشید.

تصویری بزرگ از جزئیات این نقاشی برای درک بهتر مهارت نقاش:
نقاشی فرشته

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.