دختر با حجاب و زیبای دانشجو در کنار استادش

بازدید: 733 بازدید
دختر دانشجو

نقاش: رامبراند
تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1629 تا 1630 میلادی
کشور: هلند
رسانه: رنگ روغن روی بوم
موضوع: دختر زیبا و جوان، استاد در حال آموزش به دانشجوی خود، صحنه و لباس.

تضاد بین فرهنگ و پوشش غربی و شرقی

رامبراند در این نقاشی زیبا، یک مرد مسن را با یک لباس مخملی سبز کمرنگ، به تصویر کشیده که در حال آموختن دانش به شاگرد جوان خویش است. نحوه لباس پوشیدن این شاگرد بسیار توجه برانگیز و زیبا است. او یک لباس شرقی و مطابق با فرهنگ مردم شرق، بر تن خود کرده است و با توجه به اینکه مردم شرقی همیشه با دانش و آموختن پیوند داشته اند، این ظاهر شرقی شاگرد بر مفهوم دانش در این اثر بسیار افزوده است. رامبراند با هنرمندی تمام توانسته است که صحنه آموختن دانش در عین تضاد را در این نقاشی خلق کند. شخصیت های حاضر در تابلو از دو نوع فرهنگ متفاوت می باشند. استاد پیر به فرهنگ غرب و شاگرد جوان به فرهنگ شرق تعلق دارد و در اینجا یک تضاد ریشه ای در خواستگاه فرهنگی به وجود می آید که این تضاد را در لباس ها نیز مشاهده می کنیم.

دانشجوی اشراف زاده و ثروتمند با چهره‌ای حکیمانه

دانشجوی جوان دارای چهره ای زیبا و درخشان است که با توجه به لباس اشرافانه ای که بر تن دارد می توان فهمید که او از یک طبقه بالای اجتماعی برخوردار است. شاید او از اشراف زادگان و درباریان باشد و یا اینکه از افراد ثروتمند جامعه است که آنقدر تمکن مالی دارد که می تواند برای خود یک استاد خصوصی برگزیند و به کسب دانش بپردازد. بیننده این نقاشی با نگریستن در چهره شاگرد، ناخودآگاه به یاد حکمت و دانش می افتد و این نشان از توانمندی رامبراند دارد که حتی در چهره شخصیت اثر خود نیز می تواند هدف و مفهوم کلی نقاشی را نشان دهد و پیوند بین عناصر نقاشی را اینچنین مستحکم کند.

استفاده رامبراند از شدت نور و ایجاد تضاد در نقاشی

استفاده از نور گرم در چهره شاگرد و استاد، در این نقاشی تضاد ایجاد کرده است. لباسهای هر دو شخصیت دارای رنگهای تیره هستند اما چهره آنها بسیار درخشان و پر نور است و این سطح از شدت تابش نور، یک تضاد بسیار قوی را ایجاد کرده است و همین تضادها هستند که چشمان بینندگان نقاشی را مجذوب خود می کند. البته تمرکز رامبراند در شدت نور فقط مختص به صورت شاگرد و استاد نیست بلکه در جواهرات و سنگهای قیمتی شاگرد نیز شدت نور زیاد است زیرا رامبراند می خواهد اشراف زاده بودن یا ثروتمند بودن شاگرد را در ظاهر نیز به خوبی نمایان سازد.