داستان بهرام چوبین و خسرو پرویز

بهرام چوبین

نقاش: ناشناس
تاریخ خلق اثر: سال 1541 میلادی
کشور: ایران
رسانه: مینیاتور گواش
کتاب: پنج گنج یا خمسه نظامی، خسرو و شیرین
شخصیت: خسرو پرویز ساسانی
موضوع: ادبیات

نظامی گنجوی – خمسه (پنج گنج) – خسرو و شیرین، آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین:

در پیروزه گون گنبد گشادند
به پیروزی جهان را مژده دادند

زمانه ایمن از غوغا و فریاد
زمین آسوده از تشنیع و بیداد

بفال فرخ و پیرایه نو
نهاده خسروانی تاج خسرو

سراپرده به سدره سر کشیده
سماطینی بگردون بر کشیده

نشسته خسرو پرویز بر تخت
جوان فرو جوان سال و جوان بخت

ستاده قیصر و خاقان و فغفور
یک آماج از بساط خسروی دور

بهر گوشه مهیا کرده جایی
بدو زانو زده کشور خدایی

دو رسته پیش تخت پادشاهی
کمر بسته غلامان سرایی

ز خاموشی در آن زرینه پرگار
شده نقش غلامان نقش دیوار

زمین را زیر تخت آرام داده
به رسم خاص بار عام داده

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.