جنگ سگ شکاری وحشی و گوزن در کوهستان

سگ و گوزن

نقاش: ادوین هنری لندزیر
تاریخ خلق اثر: سال 1832 میلادی
کشور: بریتانیا
رسانه: رنگ روغن روی بوم

توجه به موضوع شکار حیوانات وحشی در نقاشی

موضوع شکار حیوانات در هنر نقاشی قرن هجده میلادی بریتانیا، بسیار مورد توجه و اقبال نقاشان قرار داشت و ادوین هنری لندزیر یکی از معدود نقاشانی است که توانست با خلق صحنه های مختلف از زندگی حیوانات وحشی و اهلی، موفقیت های بسیار زیادی را به دست آورد. آثار او فقط مختص به یک حالت تکراری از زندگی حیوانات نبود بلکه او دید عمیق تری را برای به تصویر درآوردن حیوانات و رفتار روزمره آنها، بکار می برد. او گاهی جنبه آرام و نجیب حیوانات را نقاشی می کرد مانند نقاشی هایی که از اسب و سگ های اهلی می کشید یا حیواناتی که در محیط وحشی قرار دارند اما با آرامش در حال گذر از دوران زندگی خود هستند مانند پرندگان. اما او گاهی نیز در آثار خود به جنبه خشونت آمیز حیوانات توجه می کرد و خوی وحشی گری آنها را به تصویر می کشید مانند همین نقاشی که یک سگ وحشی در حال نبرد با گوزن است یا اثری دیگر که در آن یک شیر نیرومند در حال نبرد با یک مار بسیار بزرگ است.

جانوران اسطوره‌ای که بر بوم نقاشی هنوز زنده‌اند

ادوین را باید نقاش حیات وحش دانست. او با مهارتی کم نظیر به رویدادهای معمول در زندگی حیوانات، جنبه قهرمانی و اساطیری می داد. البته کم نبوده اند نقاشانی که به خلق آثار با مضمون حیوانات پرداخته اند اما با یک نگاه ساده به آثار آنها درمی یابیم که آنها فقط تصویری از حیوانات را کشیده اند و حتی این کار را نیز با مهارت فراوانی انجام داده اند اما ادوین توانست جلوه ای تازه را در خلق اینگونه آثار جای دهد. حیوانات موجود در تابلوهای او، انسان را به یاد حیوانات اساطیری می اندازد که گویی دوباره زنده شده و در آثار او خود نمایی می کنند.

گوزنی که دیگر شکار نمی‌شود بلکه خود شکار می‌کند

این نقاشی یکی از چندین آثاری است که ادوین در آن گوزن را به عنوان یک حیوان نجیب در نظر گرفته است. گوزن قهرمان این نقاشی با استواری تمام در حال دفاع از خود در برابر هجوم سگ وحشی است. در این تابلو دیگر خبری از گوزن ضعیف و محکوم به مرگ نیست بلکه گوزن نیرومندی که ادوین در نظر دارد، یک حیوان جسور و بی باک است که بعد از شکست و زیر پا نهادن سگ متجاوز، با حالت باشکوهی در حال خودنمایی به مخاطب نقاشی است. این اثر نمادی از پایداری و پیروزی خوبی بر بدی است. در واقع هر کس که به این تابلو بنگرد، از پیروزی گوزن خوشحال می شود زیرا همه ما سگ درنده این اثر را یک مهاجم تصور می کنیم که بر حیوانی رام و بی آزار هجوم آورده، پس او سزاوار شکستی بسیار سخت از گوزن است.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.