تصویر پرتره تابلوی لئوناردو دا وینچی

داوینچی

نقاش: رافائل سانتسیو
تاریخ خلق اثر: سال 1817 میلادی
کشور: ایتالیا
رسانه: حکاکی
سبک: رنسانس
موضوع: تصویر پرتره از لئوناردو دا وینچی، چهره واقعی دا وینچی، نقاشی پرتره.

دا وینچی، دانشمندی که از زمان خود بسیار جلوتر بود:

لئوناردو دا وینچی، هنرمند و دانشمند برجسته و پیشرو ایتالیایی است که در دوران خود، همانندی نداشت. کارها و طرح هایی که از او برجای مانده است، به روشنی نشان می دهد که او علاوه بر اینکه یک دانشمند نابغه بوده، از زمان خود نیز جلوتر بوده است و ایده هایی که او در آن زمان به آنها می اندیشیده و طرح های اولیه آنها را نیز کشیده است، امروزه به واقعیت تبدیل شده اند و در دسترس مردم قرار دارند که همه روزه از آنها استفاده می کنند. برای مثال می توانیم هواپیما را نام ببریم که دا وینچی همیشه در آرزوی ساخت آن بود و حتی برای ساخت آن نیز به صورت عملی تلاش کرد، اما در آن زمان هنوز پیشرفت دانش انسان به اندازه ای نبوده تا بتواند به این مهم دست یابد. اگرچه امروزه دا وینچی را بیشتر به عنوان یک نقاش می شناسند و برخی از آثارش مانند: شام آخر و مونالیزا، از شهرت جهانی برخوردار هستند و در زمره برترین و زیباترین تابلو نقاشی های جهان، قرار دارند، اما با این همه، نباید او را فقط به عنوان یک هنرمند نقاش بشناسیم، بلکه در حقیقت، لئوناردو دا وینچی، یک دانشمند و مخترع بسیار توانا و بزرگ بود که با کنجکاوی و خلاقیت بسیار زیادی، همیشه تلاش می کرد تا چیزی تازه را خلق کند که تا آن زمان، مانندش وجود نداشت.

دا وینچی حکیم دوران خود بود و در بسیاری از علوم تخصص داشت:

اگر دا وینچی را حکیم دوران خود بدانیم، بی راه نگفته ایم. زیرا لقب حکیم در سرزمین ما به کسی نسبت داده می شود که از هر علمی چیزی بداند، مانند خیام که در زمان خود به بیشتر دانش ها، دست یافته بود. او هم ریاضی دان بود، هم فیلسوف، هم منجم، هم شاعری توانمند و هم با دانش پزشکی آشنا بود و در بسیاری از علوم دیگر نیز دستی داشت. دا وینچی نیز تقریباً از هر علمی چیزی می دانست. او علاوه بر اینکه یک دانشمند و مخترع بود، همزمان نیز از ریاضی و گیاه شناسی و معماری نیز بهره ای داشته است. البته او با بسیاری از علوم دیگر نیز آشنایی داشت و در کنار همه اینها، یک نقاش بسیار با ذوق و توانمند بود که آثارش در کنار برترین نقاشی های جهان جای دارند. در واقع لئوناردو یکی از ستون های هنر نقاشی است و به همین دلیل است که بیشتر مردم به جنبه نقاش بودنش، بیشتر از سایر توانمندی های او توجه دارند. نیاز به یادآوری است که هدف ما از مثال زدن خیام، همانند کردن او با دا وینچی نیست! ما فقط می خواهیم که بزرگی و خاص بودن لئوناردو را در زمان خودش با آوردن مثال، بهتر و روشن تر بیان کنیم. بر کسی پوشیده نیست که نمی توان به آسانی خیام را با کسی دیگر، همانند کرد. این حکیم بزرگ ایرانی از نوابغ تاریخ جهان است که نامش بر بلندای درخت اندیشه، همیشه درخشان خواهد ماند و بسیار زمان باید سپری شود تا شاید دگربار، مادر گیتی همچو اویی را بزاید!

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.