تابلو نقاشی رنگ روغن از میوه های پاییزی اثر ون گوگ

میوه ها

نقاش: ونسان ون گوگ
تاریخ خلق اثر: سال 1887 میلادی
محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر پاریس
ملیت نقاش: کشور هلند
سبک: پست امپرسیونیسم
رسانه: رنگ روغن روی بوم
موضوع: میوه های محبوب در فصل پاییز، نقاشی میوه ها.

همبستگی و پیوند ظاهر و باطن در تابلوهای نقاشی ون گوگ:

تابلو نقاشی هایی را که ونسان ون گوگ در موضوعات مختلف خلق کرده است، فارغ از اینکه درباره چه موضوع و سوژه ای باشند، همگی دارای ارزش هنری فراوانی هستند و از جهات گوناگونی می توان به شرح و توضیح این آثار هنری پرداخت. این آثار را هم می توان از نظر تکنیک و سبک هنری به کار رفته در آنها، و هم از نظر شیوه نگرش و تفکر درونی نقاش آنها، بررسی کرد. ونسان ون گوگ از جمله معدود هنرمندانی است که در هر تابلویی که کشیده، به نوعی پیام و مفهوم عمیقی را برای گفتن و ارائه کردن به بیننده آن دارد و زوایای متفاوتی را می توان در آثار او مورد بحث و تحقیق و بررسی قرار داد. عناصر موجود در تابلو نقاشی های او دارای همبستگی و همخوانی با یکدیگر هستند، یعنی اگر ون گوگ برای مثال درباره موضوع بهار نقاشی می کشد، هرآنچه را که بر بوم نقش می زند، به نوعی در رابطه با مفهوم بهار هستند. به بیانی روشن تر، آثار او دچار شکست بین مفهوم باطنی موضوع و ظاهر دیداری موضوع، نمی شوند. مانند همین نقاشی میوه های پاییزی که در هویت کلی اثر می توان به هدف و موضوع نقاشی که در ارتباط با فصل پاییز است، پی برد.

توجه ون گوگ به رنگ زرد به عنوان نماد و هویت کلی اثر:

تابلوی میوه ها که ون گوگ به طور خاص آن را درباره میوه های محبوب فصل پاییز کشیده است، از همه نظر بر مفهوم پاییز دلالت می کند، به گونه ای که اگر ما نام این تابلو را پاییز بگذاریم، کار دور از ذهنی را انجام نداده ایم. اگر با یک نگاه ساده و گذرا به این تابلو نگریسته شود، آنچه که توجه همگان را به سوی خود می کشاند، رنگ زرد است. ون گوگ تمام ماهیت این اثر را به رنگ زرد اختصاص داده است تا با این شیوه به بهترین حالت ممکن بین موضوع نقاشی و ظاهر آن، ارتباط و همبستگی ایجاد کند. او می خواهد که پاییز را به واسطه رنگ مختص و شناخته شده خود که در میان تمام انسانها، همان رنگ زرد است، نشان دهد. علاوه بر فضای کلی اثر که در زیر سلطه رنگ زرد قرار دارد، قاب تابلو نیز به رنگ زرد است و این نشان می دهد که ون گوگ تا چه اندازه به جزئیات ظاهری اثر خود توجه داشته و بصورت کاملاً خود آگاهانه قصد داشته است تا تمام آنچه را که به عنوان شکل دیداری این اثر در معرض دیدن قرار دارد، با موضوع اثر که درباره میوه های فصل پاییز است، مطابقت و همخوانی داشته باشد.

تغییر موضوع نقاشی در میانه کار و اهداء آن به تئو:

ون گوگ بعد از آنکه کار کشیدن تابلوی میوه های پاییزی را در سال 1887 میلادی، به پایان رساند، آن را به برادر خود، تئو، هدیه کرد. البته این احتمال هم وجود دارد که از همان ابتدا، تئو بصورت اختصاصی و سفارشی از ون گوگ درخواست کرده باشد که تابلویی را با این مضمون، برای او بکشد. بیان این نکته نیز بسیار اهمیت دارد که ون گوگ در ابتدا بر روی بوم این نقاشی، تصویری از یک چشم انداز کشیده بود، اما بعدها به دلایل نامعلومی نطر خود را تغییر داد و بر روی چشم انداز کشیده شده، این نقاشی از میوه ها را کشید. یعنی در لایه زیرین این اثر، تصویری از یک چشم انداز قرار دارد که ون گوگ در زمانی که مشغول کشیدن طرح اولیه این چشم انداز بوده است و هنوز بخش های مهم آن را تکمیل نکرده بود، به ناگاه طرح نیمه کاره را رها کرده و تصمیم می گیرد تا بر روی همان نقاشی قبلی، این نقاشی جدید را بکشد. دلیل این کار تا به امروز نامشخص باقی مانده است. شاید برادر ون گوگ در منصرف کردن او از کشیدن نقاشی چشم انداز و ترغیب او به کشیدن نقاشی میوه ها، تاثیر گذار بوده است، زیرا همانطور که اشاره کردیم، ون گوگ این نقاشی را برای برادرش، تئو، بصورت سفارشی کشیده است.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.