برگزاری جشن در روستا توسط دهقانان خرده پا

جشن

نقاش: آدرین ون استاد
تاریخ خلق اثر: سال 1674 میلادی
کشور: هلند
رسانه: قلم و جوهر روی طرح آبرنگ و گواش
موضوع: جشن و شادمانی مردمان روستایی و دهقان در کنار هم، خانه روستایی، درختان، صحنه ای از زندگی روستاییان.

مردم دهقان با روحی پر از جنب و جوش و شادی:

آدرین با خلق این اثر به دنبال اهداف سیاسی یا نقد اجتماعی نیست. او نمی خواهد با به تصویر در آوردن فقر روستاییان و نشان دادن زندگی آنان در میان خرابه ها و خانه های گلی، به نقد شرایط حاکم بر جامعه بپردازد و با این شیوه بخواهد اختلاف طبقاتی میان مردم عادی و ثروتمندان و حاکمان را به نمایش بگذارد. تنها هدفی را که آدرین در این نقاشی دنبال می کند، نشان دادن روح پر جنب و جوش دهقانان و روستانشینان و نشان دادن بخشی از فعالیت های روزمره آنان است. این مردم دهقان در حالی که با مشکلات و رنج های فراوانی روبرو هستند اما همچنان نشاط و سرزندگی درونی خود را از دست نداده اند و در هر فرصتی که به دست می آورند، یک مهمانی را ترتیب داده و به جشن و شادمانی می پردازند.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.